Startsäit Leestungen Firmen Präisser Kontakt
LU 🇱🇺 : Mir, de Philippe Thorn an de Ben Lucas, hunn eis am Programm "YEP" (Young Enterprise Project) ageschriwwen. An desem Programm, hunn mir d Méiglechkeet mat professioneller Ënnerstëtzung eng eege Start-Up ze grënnen. Eis Idee ass fir en Internet Site en place ze setzen, op dem een sech mat engem technesche Problem melle kann a mir iech dann Hëllefe kennen oder weider un en betreffende Corps de Metier leede kennen deen iech am séiersten an am beschte kann hëllefen.

DE 🇩🇪 : Wir, Philippe Thorn und Ben Lucas, haben uns beim "YEP" (Young Enterprise Project) eingeschrieben. Mit diesem Programm, haben wir die Möglichkeit mit professioneller Unterstützung ein eigenes Start-Up zu gründen. Unsere Idee ist es eine Internetseite zu erstellen, auf welcher sich unsere Kunden mit jeglichen technischen Problemen melden kann. Wenn wir ihnen nach der ersten Ferndiagnose nicht helfen konnten, werden wir sie mit dem entsprechenden Handwerker, für eine zuverlässige Reparatur, in Verbindung setzen.

EN 🇬🇧 : We, Philippe Thorn and Ben Lucas, have enrolled in the "YEP" (Young Enterprise Project). With this programme, we have the opportunity to create our own start-up with professional support. Our idea is to create a website where our customers can contact us with any technical problems. If we could not help you after the first remote diagnosis, we will put you in contact with the appropriate craftsman for a reliable repair.

FR 🇫🇷 : Nous, Philippe Thorn et Ben Lucas, nous sommes inscrits au "YEP" (Young Enterprise Project). Grâce à ce programme, nous avons la possibilité de créer notre propre start-up avec l'aide de professionnels. Notre idée est de créer un site Internet sur lequel nos clients peuvent nous contacter pour n'importe quel problème technique. Si nous n'avons pas pu les aider après le premier diagnostic à distance, nous les mettrons en contact avec l'artisan approprié pour une réparation fiable.